Digitalizacja szablonów

Digitalizacja szablonów i form krawieckich polega na wprowadzeniu ich do specjalistycznego programu komputerowego z zachowaniem dotychczasowych wielkości i kształtów. W efekcie otrzymujemy cyfrową wersję szablonów, którą możemy z łatwością poddać kolejnym zmianom, takim jak stopniowanie, modelowanie czy archiwizacja.

Powrót do oferty usługowej